Öppna/Stäng menyn

Teknik

För Open eCollaboration är öppenhet, återanvändbarhet och standarder viktiga ingredienser. Nedan finns en övergripande teknisk beskrivning av plattformen.

Java och OpenHierarchy

Open eCollaboration är utvecklad i Java, på ett ramverk som heter OpenHierarchy. OpenHierarchy är ett modulärt Java-baserat ramverk som redan idag används inom ca 10% av Sveriges kommuner på ett eller annat sätt.

CommunityBase (en annan plattform på ramverket OpenHierarchy) delade vinsten av Guldlänken 2013 och lösningen Föräldramötet har varit nominerad tidigare år. Open ePlatform, en öppen e-tjänsteplattform som används av 12 kommuner (2015-07-29), är även den byggd på samma ramverk.

Plattformsoberoende

Open eCollaboration körs med Apache Tomcat som applikationsserver, detta innebär att plattformen kan köras på en mängd olika operativsystem.

Single-Sign-On

Open eCollaboration har stöd för Single-Sign-On mot både Active Directory och federerade inloggningar på standarden SAML 2.0. Det går även att kombinera flera olika autentiseringsmetoder mot samma instans. Exempelvis om SSO mot Active Directory används inom internt nätverk med åtkomst via internet sker via SAML 2.0 efter inloggning mot Active Directory.

Modern responsiv design i HTML5 och CSS3

Open eCollaboration använder HTML5 och CSS3 för att leverera en fullt responsiv upplevelse där all funktion går att använda på allt ifrån en smart telefon till en surfplatta eller dator.