Öppna/Stäng menyn

Om plattformen

Open eCollaboration är en kommunikationstjänst som är utvecklad av Sundsvalls kommun. Tjänsten ingår i kommunikationsplattformen CommunityBase som tillsammans med Skellefteå kommun vann Guldlänken 2013.

Sundsvalls kommun såg ett behov av en webbaserad kommunikationsplats där medarbetarna kan kommunicera både internt och med externa samarbetspartners.  Ett projekt startades då för att se vilken plattform som var mest lämpad för vår kommuns behov. Efter att ha tittat på flera webbplattformar så valde vi att utveckla en kommunikationsplats utifrån ramverket OpenHierarchy.

Öppenhet

Kommunen valde att släppa lösningen som öppen källkod och paketera den som en produkt. På detta vis kan lösningen bli intressant att använda av andra organisationer även utanför Sveriges kommuner. Om fler använder lösningen kommer vi bli fler som utvecklar den och där alla får ta del av varandras utveckling.
 

Återanvändbarhet

En stor del av den utveckling som görs inom projektet för samarbetsrum kommer att vara till nytta för övriga lösningar såsom Föräldramötet, Anhörigträffen och Utförarwebben. Detta då grunden i alla dessa funktioner är CommunityBase produkten. Viss utveckling av Open Hierarchy ramverket är också troligt, vilket skulle innebära att alla produkter som nyttjar Open Hierarchy kan dra nytta av utvecklingen.